Uchi Komi Temel Prensiplerinin Öğretim Metodları

  • Hareketsizlikten ,hareketliliğe geçiş yani kolaydan zora geçiş.
  • Yumuşak hareketten , sert harekete geçiş.
  • Yavaş hareketten , hızlı harekete geçiş.
  • Alçak pozisyondan , Yüksek pozisyona geçiş.
  • Geleneksel teknikten , Varyasyonlu tekniğe geçiş.

UCHİ – KOMİ : Kelime anlamı itibarıyla ; 

  • Uchi :İtiş, vuruş, iç anlamında .
  • Komi :İçine girmek, altına girmek anlamında.

Genel anlamıyla Öğrenilen tekniklerin Hareketli veya durarak belirli bir Performansla çalışılmasıdır. Genellikle bu tip çalışmada % 40 veya % 60 lık bir kuvvet ile uygulanılır.

UCHI – KOMI ‘ nin ÜÇ ÖNEMLİ ŞARTI

Uchi -Kominin üç temel Şartı vardır. Bunlar ;

  • Doğru yapmak ( Tekniğin özelliğini bozmamak. )
  • Kuvvetli yapmak ( Kuzushı’lerin tam yapılması )
  • Hızlı yapmak. ( Tekniğe süratli girmek )

BUNKAI RENSHU : Yeni başlayanlar için Uchı-Komı nin yapılış sistemi yani Ukenin pozisyonu torinin tekniği yaparken almış olduğu pozisyon

SOGU RENSHU : Uchı-Komı nin bir bütün halinde yapılması

OYO RENSHU : Varyasyonlu Uchı-Komı

RENRAKU RENSHU :Ayrı yönde Uchı-Komı çalışması

RENZAKU RENSHU : Aynı yönde Uchı-Komı çalışması

KAESHI RENSHU : Kontra Uchı-Komı çalışması.