Judokalar pratik çalışmalar yaparken rakipleri tarafından atılır ve yere düşürülür. Bu şekildeki düşüşlere ” UKEMİ ” adı verilir. judonun temelini ukemiler teşkil eder , işte bu nedenden dolayı yeni başlayan judokalara atış tekniklerini öğretmeden ,düşüş tekniklerini öğretmek gerekir.

Düşüş tekniklerinden amaç kendini yaralamadan yere düşürmektir. Judoda rastgele yapılan düşüşler de judokalar çeşitli sakatlıklarla karşılaşabilir, işte bu tür sakatlıklara meydan vermemek için çokça ukemi çalışması yapması gerekir. Bu işlem ta ki vücut refleks haline gelinceye kadar uygulanmalıdır. Bu çalışmalarda en önemli unsur düşerken Akciğerlerde hava kalmamasıdır. Çünkü havayı boşaltma esnasında karın kasları kasılır ve iç organların sallanarak tahribata uğramasına engel olunur. Bunun uygulanmaması halinde düşme anında iç kanama ile karşılaşılabilir, buda istenmeyen bir sonuçtur. Judoda düşüş tekniklerinin tatbiki ile ilgili sınır yoktur, hayatın her aşamasında kullanılabilir. Örneğin : Yolda giderken ayağınızın bir yere takılıp düştüğünüzde veya bir şeye basıp ayağınız kaydığında , kışın buzda yürürken ayağınız kayıp düştüğünüzde bu düşüş tekniklerini uygulayabilirsiniz.

Yine ukemi – waza tekniklerinde vücut yuvarlaklaştırılmış (Aynı bir bilyenin yerde yuvarlanışı gibi), kaslar gevşetilmiş olmalıdır, nedeni ise nasıl ki sert bir cisim yere düştüğünde kırılma riski , yere düşen yumuşak bir cismin kırılma riskinden fazla ise , sert ve kasılmış bir vücudun yere çarpmasında da vücut o kadar çok zarar görür. Buna da yine en güzel örnek olarak porselen bir tabak yere düştüğünde hemen kırılır, ama daha yumuşak bir malzemeden yapılan plastik bir tabak yere düştüğünde kırılmaması , yuvarlanması gibi. Düşme anında hızı kesen kollar yere çarpışta darbenin % 90’ını karşılamalıdır, yere çarpış anında kollar vücuda 45 derece açıda olacak şekilde açık olmalıdır. Çene kısık , gözler kemere bakacak şekilde olmalıdır, çünkü düşme anında ense kısmının her yere çarpmasında milyonlarca hücre ölmekte bu da sağlık açısından oldukça zararlı sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin ileri ki yaşlarda görme bozukluğu, baş ağrıları vs. gibi.

Tüm bu anlattıklarımızı düşünerek ve Düşme yönlerini de hesaba katarak , Judoda ki bu düşüş tekniklerini şu dört gurupta toplayabiliriz.

1 – Mae – Oi – Ukemi ( Öne Direkt Düşüş )
2 – Ushıro – Ukemi ( Geriye Düşüş )
3 – Yoko – Ukemi ( Yanlara Düşüş )
a – Migi – Yoko – Ukemi ( Sağ Yana Düşüş )
b – Hidari – Yoko – Ukemi ( Sol Yana Düşüş )
4 – Zempo – Kaiten – Ukemi ( Man Mawarı-Ukemı )
a – Migi – Zempo – Kaiten – Ukemi (Sağ öne Yuvarlanarak düşüş)
b – Hidari – Zempo – Kaiten – Ukemi ( Sol öne Yuvarlanarak düşüş )

Ushiro-ukemi

Migi-Yoko-ukemi

Migi-Zempo-ukemi