Bir judo atış tekniği üç bölümden oluşur bunlar tekniğin uygulanışına göre şöyle sıralayabiliriz.

1- Kuzushı
2- Tai – Sabaki ve Tusukurı
3- Gake

Bunları kısaca şöye açıklayabiliriz,

Kuzushi (Denge Bozma), Tusukuri – Gake (Vücut dönüşü, yerleşme ve Atış)

1- Kuzushı : Ukenin dengeli halini dengesiz hale getirmek diye söyleyebiliriz. Herhangi bir teknik uygulamada Kuzushı olamadan asla teknik tam olarak gerçekleştirilemez. İşte bu yüzden Kuzushı nin teknik uygulamalarda çok büyük önemi vardır. Müsabaka anında Torı , yani tekniği yapan kişi rakibinin dengesini direkt olarak bozabildiği gibi rakibin bunu fark etmesi ile , reaksiyon vererekten bozabilir .
Öyleyse bir tekniği yapabilmek için ilk önce rakibin dengesini bozacağız. Rakibin bu dengesini Hoppo – No – Kuzushı dediğimiz sekiz yönde denge bozma ile gerçekleştirebiliriz. Bunlar 4 ana yön ve 4 ara yönde olmak üzere ,

1 – Mae – Kuzushı ( Öne direkt denge bozma )
a – Migi – Mae – Kuzushı ( Sağ öne denge bozma )
b – Hidari – Mae – Kuzushı ( Sol öne denge bozma )

2 – Ushıro – Kuzushı ( Geriye direkt denge bozma )
a – Migi – Ushiro – Kuzushı ( Sağ arkaya denge bozma )
b – Hidari – Ushiro – Kuzushı ( Sol arkaya denge bozma )

3 – Migi – Yoko – Kuzushı ( Sağ yana denge bozma )
4 – Hidari – Yoko – Kuzushı ( Sol yana denge bozma )

olmak üzere 8 yönde Kuzushı gerçekleştirilir. Ayrıca Reaksiyonlu denge bozma dediğimiz Hando – No- Kuzushı ile denge bozma şeklide bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde bu izah edilmiştir.

2- Tai Sabaki – Tusukuri : Tai Sabaki ve Tusukurı bir birinden ayırmak mümkün değildir. Çünkü Bu iki unsu birbirini tamamlayarak meydana gelir. Tai sabaki ve Tusukurı yi kısaca anlatmak gerekirse , vücudun dönüşü ve rakibe yerleşmesi anlamına gelir . Torinin vücudunun ukenin vücudunu alış şeklide denilebilir. Tai sabaki bir çok şekilde gerçekleştirilebilir.

3- Gake : Judo atış tekniğinin en son bölümüdür, yani rakibin atılışı veya düşürülüşü diyebiliriz. Rakibi atarken asla kasıtlı olarak atış yapılmaz , gake den amaç sadece rakibi yere düşürmektir ona acı vermek değildir. Bütün bu anlattığımız Kuzushı, Tai-Sabaki ve Tusukurı, Gake ‘ yi aşağıdaki şekilde görmek mümkündür.