Judo , çeşitli fonksiyonel özelliklerin bir arada bulunmasını gerektiren bir spor dalıdır. Judoda kassal kuvvet , süratli reaksiyon zamanı, çeviklik kas ve sinir sistemi koordinasyonu, statik, dinamik mükemmel bir denge , yüksek anaerobik kapasite , ılıman derecede yüksek bir aerobik kapasite performansta rol oynayan önemli faktörlerdir. Judo antrenmanlarının amacı ve içeriği bu özellikleri geliştirme olmalıdır.

ANTRENMAN : Sporcunun fiziksel , psikolojik , zihinsel ve Teknomotorik yeteneğini geliştirmek için yaptığı ön hazırlık veya Sportif etkinlikler sırasında organizmanın karşılaştığı yükü karşılamak üzere performansın artmasını amaçlayan çalışmaların tümüne Antrenman adı verilir. Antrenman, performansı geliştirmeye yönelik tüm çalışmaların daha ekonomik yapılmasını sağlar ve böylece organizmanın efor kapasitesi ve efor rezervi artmış olur. Sporcunun fiziksel , psikolojik , zihinsel ve Teknomotorik yeteneğini geliştirmek için yaptığı ön hazırlık.
AMAÇ : Kısa olarak sporcunun performansını en yüksek seviyeye getirmek için yaptığı hazırlık olmaktadır.
PERFORMANS : Kapasite , verim.
SPORTİF ANTRENMAN : Vücut kültürünün değişik oranlarda gösterdiği özelliklerin birbirine uyumunu sağlamaktır.

Özellikle üst seviyedeki spor içinde yapılan antrenman kişiselliğin gelişmesine önemli ölçüde etki etmektedir. Sportif karşılaşmalar ve antrenmanlar içinde en üst düzeyde sporcu olma isteği sporcunun psikolojik ve fiziki birliği içinde tüm kişiliğini geliştirmektedir. Antrenman planlı ve sistemli bir süreçtir. Antrenör şekil vereceği kişilere göre antrenman süreci veya antrenmanı bölümleri amaçları içindedir. Zaman içinde hangi metotları kullanarak amaca ulaşabileceği üzerinde karar varır ve çalışmalarını uygular.

ANTRENMAN SONUCU : Yapılan testlerle değerlendirilir bu değerlendirme aynı zamanda antrenmanın amacı ile karşılaştırılır. Antrenman temel şekli çalışmalarda yüklenmektedir. Antrenmanın amacı altında antrenman yapanın belirli bir zaman içinde yetenek ve becerikliliğinin ve tüm özelliklerini sahip olması düşünülmektedir.