Judocuların kendilerine has özel kıyafetleri vardır buna JUDOGİ denir. Judogi parça olarak üç bölümden oluşur , Bu bölümler daha geniş olarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

– Uwagi
– Shtagi
– Obi

judo elbisesinin bölümleri

Ushıro – Eri
Migi – Mae – Eri
Hidari – Mae – Eri
Uwagi – Oku – Sode
Uwagi – Nake – Sode
Uwagi – Suse – Guchi
Yoko – Obi
Mae – Obi
Ushıro – Obi
Shtagi – Suse – Guchi

UWAGI
Judogi inin ceket dediğimiz kısmına verilen addır. Uwagi nin boyu kalçaları örtecek kadar uzun olmalı, kolları ise dirsek ile bilek arasında kalan mesafenin , dörtte üçünü ( 4/3 ) örtecek durumda olmalıdır. Uwagi özel olarak dokunmuş kumaşlardan yapılır, bunun sebebi ise çalışmalarda ve müsabakalardaki itiş ve çekişlerde yırtılıp hasar görmemesi içindir. Judogi hareketlere mani olmayacak kadar boldur ve rengi beyazdır üzerinde herhangi bir düğme , cep gibi aksamlar bulunmaz. Avrupa ve Balkan şampiyonalarında son zamanlarda Mavi, beyaz köşelerin yerini belirlemek için takılan kemer yerine ,Mavi renkte Judogilerde kullanılmaktadır. Bunun müsabakalarda sporcuları birbirinden ayırt etmek ve teknik uygulamaları esnasında hakemlerin pozisyonu daha iyi değerlendirebilmeleri için uygulandığı belirtilmektedir. Uwaginin kol uçlarının genişliği en az 5~8cm olmalıdır. Büyük Şampiyonalarda , maça çıkmadan önce özel ölçme aleti ile Kol ağızları ölçülür eğer gerekli ölçüde değilse Judokaya Uwagisini değiştirmesi için uyarıda bulunulur.

Judoginin Dirsekle bilek arasında kalan mesafenin Yarısının , yarısını örtecek kadar uzun olan mesafe yani Dirsekle bilek arası mesafesi 25 cm olan bir Judokanın, bu mesafenin yarısı 12.5 cm bununda yarısı yaklaşık 5~6 cm dir .Bu mesafe Judokanın kol uzunluğuna göre değişir.

Uwaginin Kol uzunluğu
Dirsek ile bilek arası mesafenin 4/3 nü örtecek Kadar olan mesafe.

Shtagi inin uzunluğu , diz ile ayak bileğinin mesafesinin yarısının , yarısı. Yani diz ile ayak bileği mesafesi 45 cm olan bir Judokanın ,bu mesafenin yarısı 22.5 cm bununda yarısı yaklaşık 10~12 cm dir . Bu mesafe Judokanın kol uzunluğuna göre değişir.

Shtaginin Uzunluğu
Diz ile Ayak bileği arasındaki mesafenin 4/3 nü örtecek kadar olan mesafedir.

SHTAGİ
Judogiyi tamamlayan kıyafetin bir parçası olan Shtagiye judoginin Pantolonu da diye biliriz. Ayrıca Stabakama da denir. Boyu diz ile ayak bileğinin dörtte üçünü örtecek kadar uzun olmalıdır. Shtagi özel olarak dokunmuş sağlam bir kumaştan yapılır ve rengi beyazdır . Üzerinde düğme , fermuar, cep, gibi aksamlar bulunmaz.Shtagi bel kısmının içinden geçen sağlam bir iple sıkıca bağlanarak giyilir. Shtagiyi bağlamak için lastik , kemer gibi aksamlar kulanılmaz. Kullanılması da yasaktır. Shtaginin paçasının ,uç kısmının genişliği bilekten itibaren 7 ~ 10 cm olamlıdır.

Shtaginin paçasının genişliği 7~10cm
Uwaginin kol ağzı genişliği 5~ 8 cm

OBİ
Uwagi ve Shtagiden tamamen ayrı bir parça olup Judoginin üçüncü kısmını oluşturan ve enson giyilerek Uwaginin Judoka üzerinde daha sabit durmasını sağlayan , beline dolanan kemere verilen addır. Judokanın Teknik bilgisini ve becerisini gösterir , çeşitli renklerde kemerlerdir. bunlar Judokanın ustalık derecesine göre renk alırlar ve en alt kemer olan beyazdan başlamak üzere ;Beyaz , Sarı , Turuncu , Yeşil , Mavi, Kahverengi , gibi sıralanırlar. Beyaz ile Kahverengi kemer arasındaki dönem , Öğrencilik ten Öğretmenliğe geçiş dönemi olarakta adlandırılır. Kemer renkleri Federasyonun belirlemiş olduğu zamanlarda Dörter ay arayla yapılan imtihanlar neticesinde değiştirilir. Bu imtihanlarda Judokanın o kemere ait teknik bilgisi ve judo hakkındaki teorik , Pratik bilgileri ölçülür. Kemerin belirli bir uzunluğu olmaz, ancak kemer Judokanın belini ikidefa sardıktan ve bağlandıktan sonra her iki ucuda 15 cm sarkacak kadar uzun olmalıdır. Kemer bağlamanın belirli bir tekniği vardır ve o tekniğe göre bağlanır.