1- Judonun temel antrenman metotlarının geliştirilmesini sağlamak.
2- Judo tekniklerinin temeli olan temel judo tekniklerini geliştirmek.
3- Judo tekniklerinin uyumlu koordineli bir şekilde gelişimini sağlamak ve sınırlandırmak.
4- Vücudun gelişimini uyum ve koordineli bir şekilde gelişimini sağlamak ve sınırlandırmak.
5- Zihinsel, düşünsel kontrolü geliştirmek, düzeltmek veya geliştirmesini sağlamak.
6- Judonun teknik ve ruhsal faydalarının görüntüsünü sergilemek.
7- Judonun ruhsal gelişimini ilerletmek.
8- Self-defence prensiplerine değer gelişimini sağlamak.
9- Judo pratiğinin herkese ve her yaş için elverişli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
10- Judonun geleneksel sembolik değerlerinin korunmasını sağlamak.