Judo da genel olarak iki çeşit duruş tekniği vardır. bunlar ;

1 – Shizen – Tai : Doğal , normal tabi duruş. Shizen-Tai kendi arasında 2 ye ayrılır.
a – Migi – Shizen – Tai : Sağ Normal tabi duruş.
b – Hidari – Shizen – Tai : Sol normal tabi duruş.

2 – Jigo – Tai : Savunma duruşu . Jigo – Tai de kendi arasında 2 ye ayrılır.
a – Migi – Jigo – Tai : Sağ savunma duruşu
b – Hidari – Jigo – Tai : Sol savunma duruşu olmak üzere.

1- SHİZEN – TAİ ( Normal Tabi Duruş ) :
Doğal, normal duruş pozisyonu dediğimiz bu duruş şekli yapılırken bazı önemli noktalar vardır, bunlara uymak gerekir. Bu duruş pozisyonunda bacaklar bir omuz genişliği açık, vücut ağırlığını ise ayaklar üzerine orantılı bir şekilde aktarmak gerekir. Göğüs kesinlikle ileri veya geri çıkarılmaz, karın bölgesi ve alt kısmı gergin tutulmalı, gözler ise hafif kısık şekilde tutulmalı çene kısmı içeri doğru düz bir şekilde tutulmalıdır.

Migi-Shizen-Tai (Sağ Tabi Duruş) Shizen-Tai (Normal Tabi Duruş) Hidari-Shizen-Tai (Sol Tabi Duruş)

Migi – Shizen – Tai : Bu pozisyonda da normal duruştaki kurallar geçerli olmak kaydı ile sağ ayak bir adım öne çıkarılır . Ukenin bu şekline Migi- Shizen tai , yani sağ normal duruş denir.

Hidari – Shizen – Tai : Normal tabi duruşta iken sol ayak bir adım ileri çıkarılır bu pozisyona da yine Hidari – Shizen – Tai , yani sol tabi duruş denir.

2- JİGO – TAİ ( Savunma Duruşu ) :
Savunma duruşu dediğimiz bu pozisyon daha çok defans durumunda veya rakibin atak yapması halinde kullanılır. Bu duruş pozisyonunda bacaklar bir buçuk omuz genişliği açık ve hafif dizlerden eğik vaziyette olup , Karın bölgesi ve alt kısımları gergin , Çene içeride olacak şekilde durulur.

Migi-Jigo-Tai (Sağ Savunma Duruş) Jigo-Tai (Savunma Duruş) Hidari-Jigo-Tai (Sol Savunma Duruş)

Migi – Jigo – Tai : Bu duruş pozisyonunda da savunma duruşundaki kaideler geçerli olmak kaydı ile Sağ ayak hafif öne atılır, ukenin bu pozisyonuna da Migi – Jigo – Tai , yani sağ savunma duruşu denir.

Hidari – Jigo – Tai : Bu duruş pozisyonunda da savunma duruşundaki kaideler geçerli olmak kaydı ile Sol ayak hafif öne atılır, ukenin bu pozisyonuna da Hidari – Jigo – Tai , yani sol savunma duruşu denir.

Jigo tai pozisyonu kata çalışmalarında da kullanılmaktadır. Katalar da 2.dan ve daha sonraki kuşak derecelerinde yer yer görmek mümkündür. Bu duruş ve yürüyüş şekli kata ya ayrı bir renk ve ahenk getirmektedir.