Judo antrenman ve müsabakaları yazılı kalıplaşmış kurallara göre yapılır. Bunun yanında yazılı olmayan fakat yazılı kurallar kadar önemli olan bazı kaideler vardır. Bunlar ; Judo tehlikesiz olmasına rağmen dikkatsizlik anında tehlikelidir. Bunu için sıkı disiplin ve nefis kontrolü gerekmektedir.

Judoyu bir insanın kendi başına yalnız öğrenememesidir. Judo tecrübeli ve bu konuda belirli, köklü eğitimciler tarafından verilir. Kendimiz, maharet, akıl ve kuvvetimizi karşımızdaki judoka’ya karşı kullanarak olgunlaştırırız, dolayısıyla ilerlememiz Hocalarımıza ve beraber antrenman yaptığımız bütün judokalara karşı saygılı, düşünceli olmalı ve ne kadar iyi bir judoka olursak olalım elde ettiklerimizi göz önünde bulundurarak alçak gönüllülüğü kaybetmemeliyiz.

JUDO’ nun zihni ve fiziki bir terbiye olduğunu daima hatırlamalı ve bu noktaya gereken ciddi önemi vermeliyiz. Muaşeret judoya olan hayranlığımızın bir neticesi olmaktan ziyade judonun bir parçasıdır. İşte bu yüzdendir ki judoya başlayanlar bu geleneksel Muaşereti öğrenmelidir. Bu sebeple Yukarıdaki hususları aşağıda daha geniş olarak açıklayacağız.

Disiplin :
Burada en önemli nokta judoka’ nın kendine hakim olabilme yeteneğidir. Judokalar antrenman ve çalışmalarda sinirlerine hakim olmalıdır. Eğer çok sinirlenmeye başladıklarını hissederlerse çalışmayı durdurmalı ve DOJO’ YU terk etmelidirler. Kuvvet gösterileri bir zaaftır ve buna asla müsaade edilmemelidir.Dojo’nun Bir idarecisi yoksa orada bulunanlardan yüksek derecede (Yüksek kemere sahip) olan Judoka salonun otomatikman idarecisi olur. Onun emir ve talimatları tartışılmadan yerine getirilmelidir.

Atmosfer :
Dojo fiziki ve aynı zamanda zihni terbiyenin yapıldığı salondur. Dolayısıyla gerekli ciddi atmosfer üzerinde ısrarla durulmalıdır, bu sebeple Dojo ya giren, çıkan her judoka tarafından geleneksel ayakta selam ( Tachi-Rei ) şekli tekrarlanır. Dojo içerisinde büyük selam ( Za-Rei )veya küçük selam ( Tachi-Rei ) ın her biri judoka’lar tarafından ister resmi, ister antrenmanda olsun her karşılaşmanın başında ve sonunda tekrar edilir. Antrenman başlangıcında ve antrenman sonunda SEREMONİ yapılarak topluca selam verilir. Dojo da sigara içmek, çiklet çiğnemek, konuşmak, fısıldamak, ıslık çalmak gibi lüzumsuz hareketlere asla müsaade edilemez, çalışmayan judoka tatminin kenarında gerekli şekilde oturmalı veya ayakta durmalıdır. Fakat Tatami etrafında dolaşmamalıdır, Tatami üzerinde hiç bir zaman yoruldum diye yatılmaz. Bacaklar uzatılmaz, eller arkaya atıp yaygın bir şekilde durulmaz. Hem emniyet, hem de gözlem yolu ile öğrenmek için etrafta olanlar dikkatle takip edilmeli, Makul sebepler olmadan Judoka ceketini ( Uvagi ) çıkarmamalı, kemerini ( Obi ) çözmemelidir. Hocadan izin almak kaydı ile bu işlemleri yapmalıdır.

Ruh :
Judokalar her zaman arkadaşlarına saygı ve anlayış göstermelidir. Çalışmaların başlangıç ve sonundaki selamlaşmalar bunun bir sembolüdür. Judoka kendinden daha tecrübesiz olanları daima gözetmeli ve çalışmalarında ona yardım etmelidir. Ayrıca kendinden daha bilgili olanların tavsiyelerine canı gönülden uymalıdır. Makul sebepler olmadan bir Judokanın çalışma teklifini reddetmek imkânsızdır. Çalışmalar anında Judokalar Bir birlerinin emniyetini gözetmeli, kazaya sebep olacak hareketlerden kaçınmalı ve arkadaşını uyarmalıdır. Özellikle Randoriler de ve Atışlı çalışmalarda bunlara riayet etmelidirler. Judokalar antrenmanlara ve müsabakalara girerken kazaya sebep olacak metal halka, toka, zincir, yüksük, bilezik, saat vb. gibi süs eşyaları takılmamalıdırlar. Ayrıca el ve ayak tırnakları kısa kesilmeli uke yi çizecek veya incitecek şekilde olmamalıdır. kirli ayak ve judogillerle Tatami ye çıkmamalı, çıkanları uyarmalıdırlar.

Sağlık :
Judogiler daima temiz olmalı ve Judokalar pabuç, çorap, yelek, tişört, eşofman gibi şeyleri giymemelidirler. Ancak Bayan Judokalar Uvagi inin altına beyaz kolsuz tişört giyebilirler. Çalışmalara başlamadan önce ve sonra eller, ayaklar yıkanmalıdır. Tatami (Minder) dışında terlik vb. şeylerle dolaşılmalıdır. Tatami üzerinde ayakkabı, terlik vb. gibi şeylerle dolaşılmamalıdır. Tatami ye antrenman esnasında yerdeki çalışmalar anında Judokanın direkt olarak yüzü, eli, ayağı vb. kısımları temas edeceğinden Tatami temiz tutulmalı çalışmalardan önce süpürülmeli ve pas paslanmadır. Judokalar gerektiğinde temizliğe yardım etmeye hazır olmalıdırlar. Judokalar içte olduğu kadar dışta da adap ve disipline önem vermelidir. Bir sporcuya yakışacak şekilde hareket etmelidir. Acayip kılıklı, özenti şahsiyete sahip, saygısız bir judocu düşünülemez.